Ozonbehandling

OzonBehandling i Boliger

OzonBehandling i Boliger, Fritidshuse, Biler, Både, Campingvogne, Autocampere blot for at nævne nogle.

OzonBehandling fjerner dårlig lugt, virus, bakterier og miroorganismer i Boliger, Fritidshuse, Biler, Både, Campingvogne, Autocampere blot for at nævne nogle.

Ozonbehandling fjerner uønsket lugt fra f.eks. Cigaret røg, Fugt, Skimmel, Mug, Lugt efter Brand, Opkast, Lugt fra Afløb og Sved m.v..

Ozon dræber også alle former for bakterier, vira og andre mikroorganismer. En af fordelene ved at behandle med ozon er, at det er en gas, som hurtigt kan synke dybt ind i interiøret, tøj, tekstiler og byggematerialer, hvor lugten oftest findes. Lugt i gulve, vægge og lofter kan også fjernes ved at udføre en ozonbehandling – Mulighederne er mange. Se i øvrigt vores test sidst i artiklen vores konklusion.

Hvilken OzonGenerator bør du anvende

Alfa Instruments har kvalitets OzonGeneratorer til OzonBehandling. Alfa Instruments har følgende transportable OzonGeneratorer – Vi har anskaffet os en OZ 2000, se vores konklusion sidst i artiklen:

 • OZZI Clean 200 mg/t
 • OZZI Clean 500 mg/t
 • OZZI Clean 2000 mg ozon/time
 • OZZI Clean 4000 mg ozon/time
 • OZZI Clean 8000 mg ozon/time

Ovenstående er alle kvalitets OzonGeneratorer som også anvendes af proff. virksomheder inden for Biler, Campingvogne, Boliger, Fritidshuse, Campingpladser, Bilplejefirmaer, Bilforhandlere, Skadeservicefirmaer,  blot for nævne nogle.
OZZI™ er et Dansk design, der kræver et minimum af vedligeholdelse/service.

Nedenstående behandlingsvejledning viser hvor stor Ozongenerator du bør anvende. F.eks til Biler, Både, Campingvogne, Autocampere og mindre rum i boligen bør en OZ200 eller OZ500 anvendes.
OZ500 kan også anvendes til mindre rum op til ca. 21 kvadratmeter ligesom den anvendes til Campingvogne, Autocampere, Biler, Både.

ozon behandlingstid

Hvad er forskellen på de forskellige OzonGeneraltorer

Først og fremmest bør man se på hvor store rum (antal m³) OzonGeneratoren kan Ozonbehandle.
OZ200 g OZ500 er uden digital timer men har funktion således behandlingstiden kan indstilles i intervaller på ½ time med timeren.

OZ2000, OZ4000 og OZ8000 har en digital timer, der styrer tænd-sluk funktionen. Den kan også bruges til at programmere, hvor lang tid ozongeneratoren ønskes at køre og hvornår.

Ozonbehandling

OZ200 / OZ500 mg ozon/time

Ozongenerator

OZ2000/ 4000 & 8000 mg ozon/time

Ozongenerator

OzongeneratorOzongenerator

Til alle Ozongeneratorer som leveres af Alfa Instruments medfølger der 4 lamineret sider vedrørende indstilling digital ur, Hvordan man anvender Ozongeneratoren, vejledning til brug af Ozongenerator i biler, både m.v. samt sikkerheds skilt til brug på indgangsdør til rummet som Ozonbehandles.

Hvornår må man Ozonbehandle efter første Ozonbehandling

Har man behov for mere end 1 gang ozonbehandling bør man vente 1-2 dage før anden ozonbehandling foretages.

Vedligeholdelse

Ingen vedligeholdelse – Dog støvsuge evt. støv i ender. Den karamiske plade holder til mange behandlinger, ofte hvis man anvender en Ozongenerator løbende til mange Ozonbehandlinger vil den karamiske plade holde i ca. 3 år. Den karamiske plade er en sliddel og kan udskiftes.

Placering af OzonGenerator

Ozongeneratoren stilles i det ønskede rum og tilsluttes en almindelig stikkontakt (230V). Stil den højt f.eks på et bord eller højere. Sørg for de to ender af Ozongeneratoren ikke er tildækket.

Alle vinduer og døre lukkes. Jo tættere rummet er, jo bedre effekt af ozonbehandlingen. Det bør sikres, at der ikke slipper store mængder ozon ud af rummet fx ved en sprække under døren ind til rummet eller et vindue, der står på klem.

Ved Ozonbehandling i f.eks Fritidshus, Bolig m.v. placeres OzonGeneratoren højt f.eks på et bord eller en hylde.

Ved OzonBehandling i bil er det vigtigt du placerer OzonGeneratoren på bagsædet i bilen – Sørg for at der er frit til luftindtag. Inden Ozonbehandling i bil bør du aftørre alle faste flader og rudernes inderside med vinduesrens eller lignende – Aftør med en ren klud.
Hvis bilen er særlig slem skal behandlingen gentages 1 eller 2 gange med mindst 2 dage mellem behandlingerne.

NB. Ozon behandling kan foretages igen såfremt ønskede resultat ikke er opnået.

Behandlingstid med OzonGenerator  

Ozonbehandlings tiden afhænger af hvilken OzonGenerator du anvender, det vil sige hvilken størrelse samt hvor slemt rummet du Ozonbehandler er.

Uanset hvilken størrelse OxonGenerator du anvender skal du altid havde i spærre tid som er den tid der skal være efter OzonGeneratoren er færdig.  Eksempel med 4 timers Ozonbehandling skal der være efterfulgt af 2 timers spærretid – Gå ikke ind i rummet før efter spærretid ca. halvdelen af Ozon behandlingstid. Når spærretiden er endt, skal rummet luftes grundigt ud for at fjerne eventuelle rester af ozon. Lugter rummet fortsat af ozon, forlænges udluftningstiden.

Jo højere temperatur (sommer/vinter), jo mere Ozon er der behov for. Produktion af Ozon falder ved højere temperaturer, højeste effekt opnås f.eks ved ca. 20 grader.

Sådan anvendes ozzi™ til ozonbehandling

Bedste resultat opnås når temperaturen ikke overstiger 20 grader.

 • Åbn skabe, garderobe, skuffer osv. så ozonet nemmest kan nå omkring.
 • Hæng lugt forurenet tøj op i, så det bliver udsat for en direkte behandling.

Ozongeneratoren stilles i det ønskede rum og tilsluttes en almindelig stikkontakt (230V).
Alle vinduer og døre lukkes. Jo tættere rummet er, jo bedre effekt af ozonbehandlingen. Stil den højt f.eks på et bord eller højere.  Sørg for de to ender af Ozongeneratoren ikke er tildækket.
Det bør sikres, at der ikke slipper store mængder ozon ud af rummet fx ved en sprække under døren ind til rummet eller et vindue, der står på klem. Anvendt evt. afdækningstape til tætning rundt døre m.v..

 • OZZI™ tændes, og med timeren kan man fastsætte en behandlingstid på f.eks. 3-5 timer.
 • Rummet forlades, så snart ozongeneratoren er tændt.
 • Rummet holdes aflukket, mens behandlingen er i gang. Ozonen fylder hele rummet og trænger ind i tekstiler, træværk og øvrigt interiør, hvor den steriliserer miljøet.
 • Ozon kan hos mennesker og husdyr bl.a. give lette gener i øjne og på slimhinder, hvorfor det rum, man har behandlet, skal forblive aflukket efter en ozonbehandling. Rummets spærretid er typisk halvdelen af køretiden.
 • Når behandlings- og spærretiden er endt, skal rummet luftes grundigt ud for at fjerne eventuelle rester af ozon. Lugter rummet fortsat af ozon, forlænges udluftningstiden.
 • Behandlingen gentages efter behov.

Et rum, der er behandlet med ozon, skal udluftes grundigt inden man tager rummet i brug igen.
Rummet må ikke tages i brug før lugten af ozon er væk.
Således forebygges, at mennesker og husdyr får lettere gener i øjne og på slimhinder efter ozonbehandling. Der må ikke være personer, dyr eller planter i det rum, som ozonbehandles.

Planter bør fjernes inden Ozonbehandling ved høje koncentrationer, ved lave koncentrationer påvirker Ozon ikke planter.

NB. Ozon behandling kan foretages igen såfremt ønskede resultat ikke er opnået.

Sådan virker en OzonGenerator

OZZI™ bruger luftens ilt til at danne ozon. Generatoren blæser ozonen ud i rummet, hvor ozonen spreder sig og angriber bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer så rummet desinficeres. I tilfælde af COVID-19 er ozonbehandling et supplement til rengøring. Ozonbehandlingen må ikke stå i stedet for Sundhedsstyrelsens vejledning for nedbringelse af smittefare.

Ozonen dannes fra luftens ilt ved at anvende en højspændingsgenerator til at lave en elektrisk udladning, som kaldes koronaudladning. Udladningen skaber et blåt lys, og i denne proces omdannes luftens ilt til ozon: 3 O2 (Ilt) → 2 O3 (Ozon). Ozonen omdannes naturligt tilbage til ilt over tid, og efterlader ingen giftige dampe efter ozonbehandlingen. Således er ozonbehandling miljøvenlig, og ozon betragtes derfor som en GRØN teknologi. I USA er det anvendt til behandling af økologiske madvarer for at undgå insekter og mug, og ozonbehandling har status som PURE AIR fra de amerikanske myndigheder.

 


Vi bliver ofte spurgt hvor man kan købe OZZI Clean Ozongenerator – Det kan du via Alfa instruments hjemmeside via dette link Ozongenerator

Læs Mere
Alfa instruments har eksperter for rådgivning om den ozongenerator-model, der passer bedst til dig eller andre spørgsmål. Vi har været glade for den rådgivning vi har fået ved vores køb af OZ2000.


YouTube


Vores test samt konklusion efter Ozonbehandling med OZZY Clean OzonGenerator 

Vi har købt en model OZ 2000 som vi kan anvende i Boligen blot for t nævne nogle.

Første test af vores Ozongenerator var i boligen hvor vi anvendte Ozongeneratoren i et værelse på ca. 16 m2.
Vi har købt en brugt sofa som lugtede (ryger sofa), så hvorfor ikke anvende Ozongeneratoren til at fjerne ryger lugten. Vores værelse har grundet defekt regnvandsbrønd som dog er blevet udbedret efterfølgende haft en meget svag lugt af mug. Derfor er det oplagt vi slår to fluer med et smæk ved en Ozonbehandling.

Vi stillede Ozongeneratoren på en hylde og indstillede det digitale ur samt med start- og slut tid.

Efter start af Ozongenerator lukkede vi døren til rummet og tapede til rundt døren inkl. nøglehul.
Som før nævnt er der en spærre tid som ca. er halvdelen af Ozonbehandlingstiden. Spærretiden medføre at en Ozonbehandling tid på eksempelvis 3 timer medføre 1½ time spærretid i alt 4,5 time før man må gå ind i rummet. Efter spærretid gik vi ind i rummet og åbnede vinduet.

Resultat 

Resultatet er meget imponerende, lugten i sofaen var væk, og rummet var uden nogen dårlige lugte.

Tænk at man så simpelt kan fjerne dårlig lugt, virus, bakterier og miroorganismer.
Resultaterne af vores test belyser vi har gjort det rigtige ved at anskaffe os en Ozongenerator som vi kan anvende fremadrettet i Boligen, Fritidshuset, Campingvognen m.v..

Vi er meget tilfredse med den rådgivning Alfa Instruments har givet os dels til rette valg samt ved spørgsmål undervejs hvilket har sikret os optimal slutresultat.

Ozongenerator

Læs Mere


[grid content=”post” slider=”true” autoplay=”true”]

Tilbage til forside

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top