Bolig

Gåde råd ved ombygning m.v.

Gåde råd ved ombygning m.v.

Når du skal bygge til, renoverer, ombygge din bolig eller bygge nyt bør du være opmærksom på nogle forhold.

Det fremgår af byggelovens § 17, stk. 1, at den til enhver tid værende ejer er ansvarlig for, at bygningen er lovlig. Hvis der er forhold i en bygning, der er ulovlige, kan kommunen som bygnings myndighed påbyde ejeren at bringe disse forhold i orden.

Ombygning

Regler på området

Der skal ofte sendes ansøgning ind til Kommunen såfremt projektet er omfattet disse regler. Såfremt gældende regler på området oplyser du ikke skal sende en ansøgning til kommunen, er du stadig forpligtet til, at udføre arbejdet efter gældende regler på området. Herudover skal man efterisolerer til rentabel efterisolering.

Hvornår er der krav til rentabel efterisolering ved ændring af tagdækning

• Ændring af selve tagkonstruktionen f.eks. fra fladt til rejst tag.

• Udskiftning af tagdækning fra et materiale til et andet.

• Hvis der er tale om en total udskiftning – f.eks. hele tagkonstruktionen, dvs. tagbeklædning, spær og loftskonstruktion – skal den nye konstruktion opfylde kravene uanset rentabilitet. Det giver ikke mening at regne rentabilitet på forbedring af en bygningsdel, der fjernes.

• Udskifter man derimod tagdækningen eller den ydre bræddebeklædning på et let facadeparti, skal loftet og tagkonstruktionen eller det lette facadeparti efterisoleres, hvis arbejdet er rentabelt. De arkitektoniske forhold kan også spille ind, hvor det kan være rentabelt at efterisolere, men ikke rentabelt, hvis arkitekturen skal bibeholdes. Det er kommunen, der kan dispensere.

• Ændringer i klimaskærmen på et hus opført før de skærpede energikrav fra 1979 vil, som hovedregel, kunne medføre rentable energibesparelser, og dermed krav om efterisoleringsarbejder.

Det kan generelt være svært at påvise, at energiforbedringer er rentable i forbindelse med ændringer i klimaskærmen på et hus opført efter 1979. Ændringer i klimaskærmen på et hus opført efter 1979 vil således som oftest ikke medføre krav om efterisoleringsarbejder.

Efterisolering skal kun gennemføres, såfremt det er fugtteknisk forsvarligt, hvilket fremgår af Bygningsreglementet kap. 7.4.1 stk. 3. Der er derfor en række fugttekniske forhold, der skal opfyldes.

Krav om rentabel energibesparende tiltag i forhold til en ændring af vægge, loft og gulvflader

• Ændringer af ydervægge.

• Udskiftning af den indvendige del af en ydervæg af fx gipsplader, andre plader eller træbeklædning samlet for en hel ydervæg (Der er ingen krav ved udskiftning af den indvendige del af ydervæggen i et enkelt rum).

• Udskiftning af loftsbeklædning af gipsplader, listelofter etc. i fx boligen som helhed (Der ingen krav ved udskiftning af loftsbeklædning i et enkelt rum).

• Udskiftning af hele gulvopbygningen og hele gulvfladen, afgrænset af de fire vægge (Der er ingen krav ved udskiftning af dele af gulvet, hvor ikke hele fladen, afgrænset af de fire vægge, er omfattet).

Ombygning

Bagatelgrænse

Der er en bagatelgrænse for, hvornår mindre ændringer og forbedringer medfører krav om gennemførelse af rentabel efterisolering. I vejledningsteksten til BR 10, kap. 7.4.1, stk. 1, står der, at malerbehandling, pudsning af facader, lapning af huller i tagdækningen og hulmursisolering er lokale ændringer og reparationer, der ikke udløser krav om gennemførelse af rentabel isolering. Således vil eksempelvis en lokal tætning af utætheder i tagdækningen ikke udløse krav om efterisolering af taget.

Links

Bygningsrelement: http://bygningsreglementet.dk/

Eksempelsamling Brand: http://historisk.bygningsreglementet.dk/file/632981/Eksempelsamling.pdf


Behøver ikke at koste en formue

Boliger haven, ombygning, drøfte køb & salg af boliger, vise billeder af gode Ideer, Tips & Triks, makeover og renoverings wauw – Lad os dele erfaringer.

Måske trænger indretningen af din bolig til nye møbler eller et makeover eller også er du bare interesseret i at være med på beatet, blot for nævne nogle. Ændring af boligen hvad enten det er ombygning eller indretning m.v. behøver det ikke at koste en formue og ændre dine mange eller få kvadratmeter.


[grid content=”post” slider=”true” autoplay=”true”]

Tilbage til forside

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top